Avaliku Sabotaaži Liit

Avaliku Sabotaaži Liit ehk Saboliit on kunstiteos, mille eesmärk on tarbida elu kui performance’it ning teadvustada enda ümber ja sees toimuvat.

  • Küsi veel:info ÄT saboliit.ee
  • veebileht:www.saboliit.ee
  • IG:@saboliit
  • Toetajad:Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Linn

Avaliku Sabotaaži Liidu põhikirja ning filosoofiaga on võimalik tutvuda liidu kodulehel www.saboliit.ee. Aktuaalsed uudised ning sisuloome kajastub liidu Instagramis kasutajanimega @saboliit.

Kas naised ei oska ise ust avada? Kas ma näen osasid inimesi topelt, et pean neid teietama? Kes ees see mees või on hoopis naistel eesõigus? Kas järgime mängureegleid nende järgimise pärast või sestap, et need meid ka kuhugi viivad?

Selle aasta jaanuarikuus alustas tegevust kunstiprojekt “Avaliku Sabotaaži Liit,” mis soovib ühes oma liikmetega avalikult teadvustada, kahelda ning saboteerida ühiskondlike norme. Seda läbi mitmesuguste tegevuste, mis hakkavad jooksvalt meie ümber kuju võtma ning, mis päädivad kevadel avaliku sündmusega. Selleks kaasab Saboliit kunstnikke, insenere, muusikuid, õpilasi, puhastusspetsialiste, müüjaid jt, kellega ühes‘tegevusi planeerida ja läbi viia.

“Saboliit ei proovi leida uut “õiget” süsteemi või öelda, millised normid on okeid ja milliseid mitte, vaid pigem lihtsalt toetada kõiki aktiivselt kahtlema ja teadvustama enda sees ja ümber toimuvat. Me ei võitle, vaid pigem tahame, et eestlased ei piiraks end suvaliste reeglitega, millel puudub kaasaegne põhjendus,” selgitas Avaliku Sabotaaži Liidu kõneisik.
Küsimusele, missugused kohustused on liidul tulevastele liikmetele, vastas liidu veteran: “Saboliiduga võivad liituda kõik, olenemata rahvusest, rassist, sitapäisuse astmest, päritolust, soost, orientatsioonist, usust, vanusest, sotsiaalmajanduslikult seisundist jne. Liitumine ei kohusta sind otseselt millekski, vaid annab võimaluse elada parimat võimalikku elu. Kõik liidu liikmed ei seisa 100% samade seisukohtade eest, seega on liituma oodatud ka Saboliidu seisukohti saboda soovijad.”

Avaliku Sabotaaži Liit on projekt, mis alustas 2022. aasta jaanuarikuus ning tegeleb ühiskondlike normide teadvustamise ning saboteerimisega.