CPPM Manifestal: Joonas Tagel KUNST, MIDA MA EI NÄIDANUD / ALL THE ART I DIDN’T SHOW

Pärast etendust on vestlus kunstnikuga, mida modereerib Harry Liivrand.

“Kunst, mida ma ei näidanud” on näitus, mis on viidud Tallinna linnaruumi.

Oled kutsutud kohtuma…
...kunstiga, mis on jäänud pooleli.
...kunstiga, mis on soga.
...kunstiga, mis on tolmuga kaetud.
...kunstiga, millel on potentsiaali.
...kunstiga, mis on võib-olla halb.
...kunstiga, mis pole võib-olla nii hull.
...kunstiga, mis on võib-olla hea.
...kunstiga, mis jäi sahtlisse.
...kunstiga, mida ma ei näidanud.

Joonas Tagel (1990) on Eesti etendus- ja tantsukunstnik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜ VKA) etenduskunstide osakonna tantsukunsti erialal ning on omandamas kaasaegsete etenduskunstide (CPPM) magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Magistriõpingute käigus avanes etenduskunst Joonase ees senikogetust tunduvalt laiema spektrina, mistõttu tuli ennast kunstnikuna taasleida. See viis varasemate kogemuste lõimimiseni hiljemõpitud praktikatega, et arendada oma loomingut uutes suundades.

Aastatel 2015-2017 õpetas ta kaasaegset tantsu TÜ VKA-s ja aastatel 2017-2020 Tallinna Balletikoolis. Looja ja etendajana on ta tegutsenud peamiselt vabakutselisena ja teinud koostööd mitmete tunnustatud teatrite/kunstnikega paarikümnes lavastuses nii Eestis kui ka välismaal. Viimasel ajal on ta teinud kaasa Jarkko Partaneni ja Anni Kleini lavastuses „Fluids” (Sõltumatu Tantsu Lava / WAUHAUS), osalenud lavastuse “Celebration piece” (Tallinna Tantsuteater) loomises (koos Jack Trayleniga), Kadri Sireli lavastuses “Aiapäkapikk” (Sõltumatu Tantsu Lava), Peader Kirki ja Simona Gonella 99-tunnises kestvuslavastuses “KUHU MINEK" (CPPM, Kanuti Gildi Saal, Elektron.live) ja helirännak-projektis “Walking Together Alone” koostöös Helgard Haugi ja Imanuel Schipperiga (Rimini Protokoll).

Lavastaja ja etendaja: JOONAS TAGEL (EST)
Valguskunstnik: KAROLIN TAMM (EST)
Dramaturg: VALERIA JANUŠKEVITŠ (EST)

Tänud: Ana Sanchez-Colberg, Giacomo Veronesi, Eesti Kultuurkapital, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

In English

The performance is followed by an artist talk moderated by Harry Liivrand.

“All the art I didn’t show” is an exhibition spread across the city of Tallinn.

You are invited to meet…

…all the art that was left unfinished.
…all the art that is nonsense.
…all the art that is covered in dust.
…all the art that has potential.
…all the art that may be bad.
…all the art that may not be that bad.
…all the art that may be good.
…all the art kept in the drawer.
…all the art I didn’t show.

Joonas Tagel (1990) is an Estonian performance and dance artist. He has graduated from the University of Tartu Viljandi Culture Academy (UT VCA) with a degree in dance arts and is soon acquiring a master's degree in Contemporary Physical Performance Making (CPPM) from the Estonian Academy of Music and Theater. In 2015-2017 he taught contemporary dance at UT VCA and in 2017-2020 at Tallinn Ballet School. During his master's studies, he has had the opportunity to be exposed to various aspects of performance making, calling into question his identity as an artist. This has led him to integrate different art practices with his previous experiences to take his artistic practice in new directions.

As a maker and performer, he has collaborated with many inspiring and renowned theatres/artists in Estonia and abroad: Jarkko Partanen and Anni Klein's "Fluids" (Sõltumatu Tantsu Lava / WAUHAUS), Jack Traylen’s "Celebration piece" (Tallinn Dance Theater), Kadri Sirel's "Aiapäkapikk" (Sõltumatu Tantsu Lava), Peader Kirk and Simona Gonella’s 99-hour durational performance “Where do we go from here” (CPPM, Kanuti Guild Hall, Elektron.live) and the audio-walk project “Walking Together Alone” in collaboration with Helgard Haug and Imanuel Schipper (Rimini Protokoll).

Director and Performer: JOONAS TAGEL (EST)
Lighting Designer: KAROLIN TAMM (EST
Dramaturg: VALERIA JANUŠKEVITŠ (EST)

Thank you: Ana Sanchez-Colberg, Giacomo Veronesi, Eesti Kultuurkapital, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.