Teemapäev "teater | andmebaasid"

Eesti Teatri Agentuur korraldab koostöös Eesti Teatriliiduga 26. jaanuaril 2022 Vaba Lava väikeses saalis teemapäeva "teater | andmebaasid", kus tutvustatakse Eesti teatrialaseid andmebaase ja digikeskkondi.

Esitleme "Eesti teatri biograafilise leksikoni" (ETBL) veebiversiooni, tutvustame teater.ee uuenenud andmebaase ning teisi teatriinfot sisaldavaid digitaalseid andmekogusid: ELAB, Lydian, MuIS jm. Arutleme, kuidas kasutada parimal moel tänapäeva digihumanitaaria võimalusi ja milline võiks olla andmebaaside tulevik nii arenduse kui rahastuse seisukohast.

Ajakava:
11.00 Avasõnad, moderaator Kirsten Simmo
11.10 teater.ee andmebaaside omavahelised seosed ja siirded väljapoole teatriterminoloogia näitel – Kirsten Simmo, Tiia Sippol, Eesti Teatri Agentuur
11.40 Veebipõhise leksikoni koostamisest ETBLi näitel – Ene Paaver, Luule Epner, Triin Truuvert, Riina Viiding, Eesti Teatriliit

12.40 lõuna

13.30 Teatrikogude esindatus muuseumide infosüsteemis MuIS ja lavastuste andmebaas – Ann Aaresild, SA Ajaloomuuseum
13.50 Rahvusraamatukogu teatriinfo kogujana – Eha Garšnek, Eesti Rahvusraamatukogu
14.10 Lydian – kaasaegne teatrikorraldus – Kristen Gilden
14.30 Kogukondlikul põhimõttel täienev ELAB – Raivo Vaikla

14.50 Paus

15.05 Digihumanitaaria võimalusi teatri valdkonnale – Indrek Ibrus, Tallinna Ülikool
15.35 Arutelu teatriandmebaaside tuleviku osas – juht Riina Oruaas, osalejad Karl Viilman ja Laur Kaunissaare Kultuuriministeeriumist, Kristen Gilden, Raivo Vaikla jt
16.45 Lõppsõnad

Osalemiseks palume 23. jaanuarini registreeruda SIIN
Peagi täpsustame veebiülekande infot.

Teemapäev Facebookis.

Teemapäeval kehtivad kõik avalike ürituste tarbeks kehtestatud reeglid. Saali sisenemisel palume esitada vaktsineerimistõend ja kanda maski.

Üritust toetab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.