CPPM Manifestal: Seren Oroszvary KEHA, KUS ELADA / A BODY TO DWELL

Pärast etendust on vestlus kunstnikuga, mida modereerib Anneli Saro.

Maja on keha

Täna õhtul kutsutakse teid seiklema. Reis viib sissepoole ja väljapoole. Tere tulemast koju!

Nii maja kui ka keha on ruumid, mis mõlemad asustavad ja on asustatud. Milliseid oma kehaosi või elundeid seostaksite majaosadega? Mis oleks, kui teie maja oleks elav keha?

“Ehitised on äärmiselt imelikud. Igal majal on lugu.
Ühiskonnas ellujäämiseks õpetatakse meile, et ehitistel ei ole saladusi.
Kuid loomulikult tuleb tulede kustutamise hetkel
kõikidel tagasi sügav tunne, et hooned elavad.”
Arhitekt Mark Wigley 2012

“A Body To Dwell”/”Keha, kus elada” on teekond enda ümberkorraldamiseks isiklikus kehas, arhitektuurses kehas, kogukonna kehas ja keskkonnas. Me veedame oma elu kehas ja majas, paneme asju nendesse ruumidesse ja võtame välja. Praegu on olulisemgi, mis või kes siseneb. Covid-19 on meid hoidnud oma kodudes ja teatrist väljas, pannes proovile meie füüsilise ja kultuurilise kogemuse ning taju. Miks mitte võtta kodu kui teatrit!

“Maja võitles galantselt. Juba tormi
algusest peale olid möllavad tuuled
katuse tööle sundinud, püüdes seda lahti tõmmata,
katki murda, kildudeks rebida, ära imeda.
Kuid see vaid küürutas edasi
ja klammerdus vanade sarikate külge.
Kõik kõikus löögi šoki all,
kuid paindlik maja seisis metsalisega silmitsi.
Kahtlemata hoidis see saare pinnast kindlalt kinni...
Ehkki aknaluugid ja uksed olid solvatud ning korstnas
kõlas suurem sebimine, polnud sellest mingit kasu.
Juba inimeseks muutunu, kellest olin oma kehale
peavarju otsinud, ei alistunud tormile
mitte millegagi... ”
Henri Bosco
“Malicroix” 1946

Tähtis on leida kodu meie kõikuvates kehades, need on meie tõelised majad. Nad on meiega kõikides seiklustes. Kuidas saaksime tajuda ja kogeda oma maja kui oma keha ja keha kui oma maja? Me kõik kogeme keha, me kõik otsime kodu. Kus on sinu oma?

“Ja milline pilt kontsentreeritud olendist meile antud
on selle majaga, mis “klammerdub” oma elaniku külge
ja muutub rakuks kehas, mille seinad on üksteise lähedal.”
Gaston Bachelard
“Ruumipoeetika” 1994

Seren Oroszvary (1994) on näitleja, kirjanik ja teatritegija, kes kasvas üles Austraalias Melbourne'is. Pärast loovkirjutamise bakalaureusekraadi omandamist kolis Seren Euroopasse, et rahuldada oma uudishimu Euroopa filmi- ja teatripraktikate vastu ning uurida oma Ungari ja Iiri juuri. Ta õppis filmi- ja teatrikoolis Taanis ning on elanud ja töötanud Melbourne'is, Londonis, Edinburghis, Kopenhaagenis, Malmös ja Tallinnas. Seren kasutab lavastusi luues erinevaid väljendusvahendeid ja laenab neid muuhulgas filmikunstist, arhitektuurist ja ilukirjandusest. Tema looming püüab pakkuda usalduslikke lähedasi publikukogemusi igapäevastes, teatri mõistes ebatraditsioonilistes ruumides, mis korraldavad ümber suhteid - publikuliikmete vahel, publiku ja etendajate vahel, etendajate endi vahel ning inimeste ja ruumi vahel. Seren püüab avastada viise, mis - arvestades meie praegust sotsiaalset, urbanistlikku ja ökoloogilist olukorda - nihutavad meie arusaamist nendest sageli tähelepanuta jäetud igapäevastest (avalikest ja isiklikest) ruumidest.

Lavastaja: SEREN OROSZVARY (AUS)
Helilooja: PELLE SAND (DEN)
Videokunstnik: DAG ASPELIN (SWE)
Illustraator: MARIA ABRAHAMSSON (SWE)
Valgus- ja helitehnik: Technician ALEKSANDR MIRSON (EST),
Lavastuskunstnikud: LIISAMARI VIIK ja MARTO MÄGI (EST)
Dramaturg: SAMUEL SKOOG (UK)
Helilooja: MIRJA MATTINEN (FIN)
Etendajad: RAGNAR UUSTAL (EST), LEA SEKULIC (CRO), SEOHWON JI (KOR), LIISBETH KALA (EST), DONGBIN LEE (KOR), SAMUEL SKOOG (UK), MIRJA MATTINEN (FIN).

Aitäh: Ana Sanchez-Colberg, Giacomo Veronesi, Jüri Nael, John Vomero and PESACO.NET.

In English

The performance is followed by an artist talk moderated by Anneli Saro.

A BODY TO DWELL
The house is the body

You are invited this evening on an adventure. Your journey will lead you inside and outside. Welcome home!

“This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!
Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honourably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing,
and invite them in.

Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.”

by Jelaluddin Rumi (1207-1273)
The Essential Rumi

The house and the body are spaces that both inhabit and are inhabited. What parts or organs of your body would you associate with parts of the house? What if your house was a living body?

“Buildings are extremely weird. Every house tells a story. Part of what it is to be trained to survive in our society is to be trained to think that buildings don’t have secrets. But of course the moment you turn the lights out, everybody’s deep feeling that buildings are alive comes back.”
Architect Mark Wigley 2012

A Body To Dwell is a journey of rearranging oneself in the personal body, the architectural body, the community body and the environmental body. We spend our lives in a body and a house, putting things into and taking things out of these spaces. Right now it is even more important about what or who enters. Covid-19 has kept us in our homes and out of the theatre, challenging our physical and cultural experience and perception of both. Why not embrace the home as the theatre!

“The house was fighting gallantly. From the very beginning of the storm, snarling winds had been taking the roof to task, trying to pull it off, to break its back, tear it into shreds, suck it off. But it only hunched over further and clung to the old rafters. Everything swayed under the shock of this blow, but the flexible house stood up to the beast. No doubt it was holding firmly to the soil of the island… Though the shutters and doors were insulted, and there was loud bugling in the chimney, it was of no avail. The already human being in whom I had sought shelter for my body yielded nothing to the storm...’’
Henri Bosco
Malicroix 1946

It is important to find a home in our fluctuating bodies, they are our real houses. They stick with us on whatever adventure we take. How can we perceive and experience our house as our body and our body as our house? We all experience a body, we all seek a home. Where is yours?

“And what an image of concentrated being we are given with this house that "clings" to its inhabitant and becomes the cell of a body with its walls close together.”

Gaston Bachelard
The Poetics of Space 1994

Seren Oroszvary (1994) is an actor, writer and theatre maker who grew up in Melbourne, Australia. After completing a BA in Creative Writing, Seren relocated to Europe to pursue her interest in european film and theatre practices and explore her Hungarian and Irish roots. Seren attended film and theatre school in Denmark and has lived in and collaborated on various projects in Melbourne, London, Edinburgh, Copenhagen, Malmö and Tallinn. Seren’s practice interweaves a number of mediums to create performance; she is particularly interested in the disciplines of film, architecture and writing. Her work seeks to offer intimate audience experiences in everyday, unconventional theatre spaces that rearrange the audience’s and the performers’ relationship to each other, to themselves and to the space. Seren’s artistic research lies in discovering ways that shift our physical and cultural perception of these often overlooked everyday (public and private) spaces, with the aim to embrace the current social, urban and ecological climate.

Director: SEREN OROSZVARY (AUS)
Composer: PELLE SAND (DEN)
Video Artist: DAG ASPELIN (SWE)
Illustrator: MARIA ABRAHAMSSON (SWE)
Lighting & Sound Technician: ALEKSANDR MIRSON (EST)
Scenographers: LIISAMARI VIIK ja MARTO MÄGI (EST)
Dramaturg: SAMUEL SKOOG (UK)
Composer MIRJA MATTINEN (FIN)
Performers RAGNAR UUSTAL (EST), LEA SEKULIC (CRO), SEOHWON JI (KOR), LIISBETH KALA (EST), DONGBIN LEE (KOR), SAMUEL SKOOG (UK), MIRJA MATTINEN (FIN).

Thank you: Ana Sanchez-Colberg, Giacomo Veronesi, Jüri Nael, John Vomero and PESACO.NET.