CPPM Manifestal: Lea Sekulić KE HA TU / DIS EM BODY ED

dis

                           em
     body

              ed

Ema ja loote kehalises kokkupuutes õpib laps reageerima pigem kõlalistele kui pildilistele märguannetele. Meie esmane elukeskkond on heliline. "Dis em body ed" on publikut ümbritsev foneetiline lavastus, mille fookuses on inimese suhe heliga.
Saades inspiratsiooni eetri aegunud kontseptsioonist (aether, haruldane element, mis varem arvati täitvat ilmaruumi ülemisi kihte), tegeleb see lavastus uute vahepealsete ruumidega ja vallutab alasid, kus esiplaanil on algul nähtamatu.
Kuid kas inimest saab päästa tühjus või pimedus? Etendaja kõrv vastutab tundmise ja turvalisuse eest territooriumil, kus alumine ja ülemine ilm kohtuvad - see on pimeduse, ohutuse, vanade lugude ja tundmatuse ruum, mis on täidetud mälestustega ja meie juurte meenutamisega - maa-alune, kus asjad lõppevad ja välja kasvavad. Ruum, mis pakub uusi algusi ja astub vastu vanadele.
Pole üht peamist asja, mida vaadata.
Keegi meist pole üks asi.
Ei ole tervikut. Sina ja mina.
Mina ja sina oleme fragmentide kogum.

Lea Sekulić (1993) on Horvaatiast Rijekast pärit kunstnik. Tema loometee algas näitleja ja etendajana, kuid nüüd laiendab ta oma loomingulisi piire multimeedia vallas, mille kaudu lahkab kaasaegse etenduskunsti uusi kontseptsioone. Heli-, visuaalsete ja elavate elementide kokkupõrgatamise abil uurib ta, mis kujundab meie elamiskogemust ja seab kahtluse alla tegelikkuse mitmetähendusliku olemuse, provotseerib meie identiteetide positsioone ja nende asetumist suuremasse skeemi. Tema looming on inspireeritud keha materiaalsusest, fenomenoloogiast ja poeetikast ning selle eesmärk on uurida piire äärmuste vahel, et õppida tundma ühtsust.

Lea on noorte teatritrupi “Teatar mladih Do daske” kaasasutaja ja vastloodud rahvusvahelise kollektiivi “FLOKS” liige. Ta on osalenud arvukates teatri-, tele- ja filmiprojektides ning otsib praegu oma teed iseseisva kunstnikuna. Ta on osalenud paljudel rahvusvahelistel kaasaegse ja füüsilise teatri meistrikursustel ning esitlenud oma loomingut rahvusvaheliselt. Kodulinnast Rijekast lahkudes veetis ta mõned aastad reisides ja erinevates riikides elades, kuid on endiselt inspireeritud Balkani rikkalikust kultuuritraditsioonist.

Lavastaja: LEA SEKULIĆ (CRO)
Kunstnik: JOEL VÄLI (Eesti Kunstiakadeemia)
Visuaalkunstnik: MILANA KOSANOVIĆ (BIH)
Heli: RAIDO LINKMANN (EST)
Valgus: PRIIDU ADLAS (EST)
Etendajad: IVETA POLE (LAT), SEREN OROSZVARY (AUS), JI SEOHWON (KOR).

Tänud: Ana Sanchez-Colberg, Lambros Pigounis, Giacomo Veronesi, Leon Augustin Allik, FLOKS, Kanuti Gildi Saal, Eesti Kultuurkapital.

In English

Through the body to body contact of the fetus and the mother, the child learns to respond to sonorous rather than visual cues. The Sonic environment is our primal territory of existence.“Dis em body ed” is an immersive, aural performance working on the connections between sound and the human.
Taking inspiration from the obsolete concept of ether or aether (the rarefied element formerly believed to fill the upper regions of space), this work deals with new in-between spaces, claiming territories where primarily the invisible comes in the foreground.
But can there be a salvation for the human element in emptiness or darkness? The performer’s ear is in charge of sensing and securing a territory where underground and sublime meet: a space of darkness, safety, old stories, the unknown. It is stuffed with memories and recollections of our roots, the underground where things end up and grow from. A space that offers new beginnings, confronting old ones.
There is no one main thing to see.
None of us is one thing.
There is no W hole. You and Me

   me                             
       and

you -

are the collection of fr agm en t s.

Lea Sekulić (1993) is an artist from Rijeka, Croatia. Starting her creative journey in scenic arts and acting, she now keeps developing her practice in a range of multimedia through which she explores new concepts of contemporary performance. Through the collision between sonic, visual and live elements, she is curious to challenge what shapes our living experience, question the ambiguous nature of reality and provoke our identities and their placement in the larger scheme of things. Her work is inspired by body materiality, phenomenology, poetics and aims to question boundaries between extremes to explore unity.

Lea is a co-founder of the youth theatre group “Teatar mladih Do daske” and a member of the newly formed international collective “FLOKS”. Lea has participated in numerous theatre, TV and film projects and currently seeks to develop her practice as an autonomous artist. She attended various international masterclasses on physical and contemporary performance and presented her work internationally. Relocating from her hometown, she spent the last few years travelling and living in different countries. Nevertheless, she is inspired by her rich cultural background in the Balkans.

Director: LEA SEKULIĆ (CRO)
Scenographer: JOEL VÄLI (Estonian Academy of Arts)
Visual Artist: MILANA KOSANOVIĆ (BIH)
Sound: RAIDO LINKMANN (EST)
Lighting: PRIIDU ADLAS (EST)
Performers: IVETA POLE (LAT), SEREN OROSZVARY (AUS), JI SEOHWON (KOR).

Thank you: Ana Sanchez-Colberg, Lambros Pigounis, Giacomo Veronesi, Leon Augustin Allik, FLOKS, Kanuti Gildi Saal, Cultural Endowment of Estonia.