CPPM Manifestal: Liisa Saaremäel TINY HOME PRODUCTION PRESENTS: SUUREM-KUI-ELU / LARGER THAN LIFE

Pärast etendust on vestlus kunstnikuga, mida modereerib Alvar Loog.

Tiny Home Production presents: Suurem-kui-elu

tilluke
kaduvväike
taandatud
miniatuurne
Tilluke pole lihtsalt väike.
See on vähendatud. beebi
Tilluke oma karjuval pisendatud kujul
toob silme ette harjumuspärase kontuurid.

Tillukesed ruumid: lubavad hoiustada asju ilma süstematiseerimata - kuur, auto pagasiruum, garaaž, alumised sahtlid, kindalaegas, meigikott, voodialune, rahakoti salajased alad, ranits, taskud, koolikapid, keldrid ja mõnikord terve kodu. Süstematiseerimata asjade keskel on soe ja mõnus. Tillukesed ruumid on nagu vulkaanid hoidmas end tagasi. Vähetähtis, tagajärgedeta, pole kõneväärt, kah asi

“Tiny Home Production presents: Suurem-kui-elu” on kohaspetsiifiline rännaklavastus Paljassaare Garaažiühistu territooriumil. Hiiglaslikus nimetute tänavate võrgustikus seisavad 1300 garaažiboksi oma kirevate katustega lähestikku üksteise kõrval nagu linn linnas. Ühelt poolt funktsionaalne ruum ja teisalt ruum, mis kannab endas võimalust end vabalt väljendada, on garaaž väga intiimne ruumiline portree inimesest, kes seal tegutseb. Uurides kasinate ruumide fantaasiat ärgitavat mõju garaažla muutumatult argises keskkonnas, balansseerib lavastus tavaelu teatraalsuse ja etenduskunsti argisuse piirialal. Pealtnäha homogeenne garaažilinnak on aegruum, kus iga minevik kohtub enda tulevikuga, kus unistused kas visatakse välja, pannakse riiulile või lammutatakse laiali ja pannakse kokku uuteks avaldusteks lootusest - tillukesest tundest.

Tilluke tunne: kui hakkad armastama, sest ta valis su välja. Kui su elu kulminatsiooniks on hetk, mil sind joosti pikali ja hiljem avastasid end õnnelikust suhtest. Tillukestele tunnetele andumine võimaldab suurepärast elu. tühipaljas, mis sest mainida

Lavastus “Tiny Home Production presents: Suurem-kui-elu“ on Uue Loomingu Maja ja Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia kaasproduktsioon.

Liisa Saaremäel (1992) on Eesti etenduskunstnik. Pärast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lõpetamist näitlejana liitus ta Eesti Draamateatriga, kus ta töötas aastatel 2016-2020. Praegu õpib ta EMTA kaasaegsete etenduskunstide (CPPM) magistriprogrammis.
Liisat on alati paelunud erinevate kunstiliikide põimimine oma loomingusse. Teda huvitab ühiskondlik kooseksisteerimine indiviidi vaatenurgast.
"Tiny Home Production presents" (2020) on koondpealkiri lavastustele, milles kunstnikku huvitab kompresseeritud ruum nii ruumiliselt kui metafooriliselt. Neis töödes mängib autor teadlikult kapitalistlikku väärtussüsteemi kuulumise ja naiskunstniku narratiiviga. "Mind inspireerib see, mis mind limiteerib," ütleb ta.
Liisa osales hiljuti Peader Kirki ja Simona Gonella lavastuses "KUHU MINEK" (CPPM, Kanuti Gildi Saal, Elektron.live) ja helirännak-lavastuses “Kõndides koos üksinda” koostöös Helgard Haugi ja Imanuel Schipperiga (Rimini Protokoll). Teda on tunnustatud Kristallkingakese auhinnaga (2017) ja Eesti Teatriliidu parima naisnäitleja nominatsiooniga Juta osatäitmise eest lavastuses "Kas kalad magavad?" (2019, VAT teater).

Lavastaja: LIISA SAAREMÄEL (EST)
Kunstnik: EMER VÄRK (EST)
Dramaturg MARIA ARUSOO (EST)
Helikunstnik: HENDRIK KALJUJÄRV (EST)
Valguskunstnik: MIKK-MAIT KIVI (EST)
Kostüümikunstnik: HELINA RISTI (EST)
Etendajad: CHRISTOPHER RAJAVEER (EST), ALEKSANDER EELMAA (EST), ANATOLI TAFITŠUK (EST), LIISA SAAREMÄEL (EST).

Aitäh: Paljassaare Garaažiühistu, Kaisa Kopliste, Pamela Sume, Elar Kossesson, Aleksander Veskilt.

In English

The performance is followed by an artist talk moderated by Alvar Loog.

Tiny Home Production presents: Larger-than-life

tiny
small-scale
scaled-down
miniature
Tiny is not just small.
It’s down-scaled. baby
Tiny in its screaming reduced form
carries the memory of the size of its comparables.

Tiny spaces: you can store your things there without systematising - bottom drawers, under the bed, shed, the trunk of the car, glovebox, make-up bag, some areas in your wallet, backpack, pockets, school lockers, basements, garages and sometimes your entire home. They are like volcanoes, holding in your warm disorder. Unimportant, of no consequence, not worth bothering about, not worth mentioning

“Tiny Home Production presents: Larger-than-life” is a site-specific open-air performance, set in the area of Paljassaare Garage Cooperation: a vast grid of unnamed streets, 1300 numbered garage boxes stand next to each other like a city within a city. A garage is positioned somewhere between a functional, creative and secret space, each an intimate spatial portrait of the person who uses it. The seemingly homogenous garage complex is a time-space where every past meets its future, where dreams are either racked up, thrown out or dismantled and turned into tokens of faith, a tiny feeling.

A tiny feeling: when you start loving because they chose you. When the culmination of your life is being devoured on the meadow, after which you find yourself happily coupled. Tiny offers a great life. Not worth bothering about, not worth mentioning

“Tiny Home Production presents: Larger-than-life” is a performance co-produced by Uue Loomingu Maja and Estonian Academy of Music and Theatre.

Liisa Saaremäel (1992) is a performance artist from Tallinn, Estonia. After earning a BA in Acting from the Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT), she joined the Estonian Drama Theatre, where she worked 2016-2020 as an ensemble member. She is currently studying for an MA in Contemporary Physical Performance Making (CPPM) in EAMT.
She has always been interested in integrating different art forms into her practice, which focuses on societal co-existence from an individual's perspective. "Tiny Home Production presents" (2020) is the collective title for a series of productions that deal with a compressed room both spacially and metaphorically. In these works, Liisa is playing with belonging to the capitalist system of values and her narrative as a female artist. “I am inspired by what limits me”, she says.

Liisa recently participated in Peader Kirk and Simona Gonella's "Where do we go from here?" (CPPM, Kanuti Gildi Saal, Elektron.live) and the audio walk project "Walking Together Alone" in collaboration with Helgard Haug and Imanuel Schipper (Rimini Protokoll). Accolades include The Kristallkingake prize (2017) and a nomination for The Estonian Theatre Union's Best Actress for her leading role as Juta in "Do fish sleep?" (2019, VAT Theatre).

Director: LIISA SAAREMÄEL (EST)
Scenographer: EMER VÄRK (EST)
Dramaturg: MARIA ARUSOO (EST)
Sound Designer: HENDRIK KALJUJÄRV (EST)
Lighting Designer: MIKK-MAIT KIVI (EST)
Costume Designer: HELINA RISTI (EST)
Performers: CHRISTOPHER RAJAVEER (EST), ALEKSANDER EELMAA (EST), ANATOLI TAFITŠUK (EST), LIISA SAAREMÄEL (EST).

Thank you: Paljassaare Garaažiühistu, Kaisa Kopliste, Pamela Sume, Elar Kossesson, Aleksander Veskilt.