CPPM Manifestal: SeoHwon Ji MA UITAN, SEST UUDISTAN / I AM WONDERING SO, I AM WANDERING

Pärast etendust on vestlus kunstnikuga, mida modereerib Marie Pullerits.

Inimelu on teekond.
Sinu elureisil on aeg alati sinuga.
Ja kõigil inimestel on aega õiglaselt.
Kuid inimesed kasutavad aega nagu oma elu.
Olenevalt olukorrast liigub aeg aeglaselt või kiiresti.

Inimesed teevad plaane, kuidas aega hästi kasutada.
Kuid see ei lähe alati plaanipäraselt.
Kuid kui see ei lähe plaanipäraselt, pole kõik ebakindel ega kurb.
Sest mõnikord kaotavad inimesed midagi, aga saavad sellest palju.

Täna sajab vihma, aga homme võib tõusta päike.
Sellepärast, et tähti näed ainult pimeduses, ja sa oled õnnelik, kui sul on valus.
Inimesed elavad suhtes kõigega, mis elab kõigega siin ruumis.
Ja me elame omavahelises tasakaalus.
Tasakaalu saavutamiseks peavad vastandid omavahel suhtlema ja olema tasakaalu hoidmiseks pidevas liikumises.
Ja nende vahel peab olema suhtlus.

Ainult teiste olemasolu tõttu saadakse teadlikuks enda olemasolust ja kõikide inimeste olemasolu moodustab kogukonna.
Nii et inimese elu on tasakaalustatud ja sümbiootiline.

Kui tekib tasakaalukonflikt, kohtume küsimärgiga.
Küsimärgid tähendavad küsimusi, kahtlusi ja uudishimu, mis tulenevad suhetest ning võimaldavad inimestel otsustada, kuhu oma teekonnal minna.

Ja kui me taipame tasakaalu ja konflikt saab lahendatud, kohtume hüüumärgiga.
Hüüumärgid tähendavad vastuseid, määratlusi ja arusaamu ja võimaldavad inimestel eluteel valikuid teha.

Otsusta ja vali... Ja tasakaalusta.

Inimesed lähevad kuhugi, kandes "tunneta märke" kingadena jalas, ja kasutades kepina "küsimärki".

Suundun nähtamatusse kohta, kus ma saan seda tunda.
Ma ei saa seda puudutada, aga ma tunnen selle lõhna.

Aga ma uitan, sest ma uudistan.

Meie aja piires oled sa siin.
Võib olla oleme me sinu ajas.
Me elame koos ühes ruumis niimoodi.

Kes sa oled?
Mis su nimi on?
Kust sa pärit oled?
Miks sa siin oled?
Me läheme nüüd koos reisima. Sellel ajal.
Ja kas selle reisi lõpp on küsimärk või hüüumärk, sina valid ja otsustad.
Kas sa uudistad?
Kas uitaksime koos?

Seohwon Ji (1989) on Lõuna-Korea näitleja, tantsija, koreograaf ja lavastaja. Ta on lõpetanud Traditional Arts High Schooli Soulis ja Chung-Angi ülikooli, kus õppis teatrikunsti, lavastamist, kaasaegset tantsu, Korea pärimustantsu ja -laulu ning Korea traditsioonilist maskitantsu. Ta on osalenud Singapuri kunstifestivalil, Aucklandi kunstifestivalil Uus-Meremaal, Akita tantsufestivalil Jaapanis, rahvusvahelisel ooperifestivalil Aspendos Türgis. Seohwon võitis 36. Souli tantsufestivalil “Horn” (2015) peapreemia ja festivali DIMF (Daegu International Music Festival) muusikaauhinna (2018). Ta on välja töötanud loomemetoodika “HEBS” (Happening, Energy, Breath, Sound & Space), mis uurib, kuidas kasutada aktsiooni, energiat, hingamist, heli ja ruumi lavastuse loomeprotsessi organiseerimisel ja struktuuri otsimisel.

Lavastaja: SEOHWON JI (KOR)
Helikujundaja: ABOU IT (KOR)
Etendajad:DONGBIN LEE (KOR), SEOHWON JI (KOR)
Tänud: Dongbin Lee, Donghee Lee, Eunjeong Ji, Elena Perales Andreu, Jüri Nael, Liina Jääts, Vilja Lige, Priidu Adlas, Nikita Shishkov

In English

NB! The performance is followed by an artist talk moderated by Marie Pullerits.

Human life is a journey.
Time is always with you on your life trip.
And all humans have time fairly.
But humans use time as their own way of life.
Depending on the situation, time feels slow or fast.
So humans make plans to make good use of their time.
But it doesn't always go as planned.
But if it doesn't go as planned, not everything is unstable or sad.
Because sometimes humans lose something, but they get a lot from it.

It's raining today, but the sun can rise tomorrow.
It is because you can see the stars only when there is darkness, and you can feel happiness when you have pain.
Humans live in relationships with everything that lives in space.
And we live in balance with each other.
To achieve balance, opposite properties must establish relationships and balance movement as constant vibration for balance.
And there has to be interaction between them.

Only when others exist can they know their existence, and each person's existence gathers to create a community.
So human life is balanced and symbiotic.

If there is a conflict of balance, we meet the question mark.
Question marks mean a series of questions, doubts, and curiosity that come from a relationship, and allow you to decide where to go on the journey of human life.
And when we realize something in balance and conflict is resolved, we meet an exclamation mark.

Exclamation marks mean answers, definitions, or realizations about them, and allow humans to make choices on the journey of "life."

Decide and choose… And balance.

Humans are going somewhere wearing shoes called "feel signs" with a cane called a "question mark."
I'm heading to an invisible place where I can feel it.
I can't touch it, but I can smell it.

But I'm wandering because I'm wondering.

It's within our time that you're here.
It could also be that we're in your time.

We are living together in the same space like this way.

Who are you?
What is your name?
Where are you from?
Why are you here?
We're going to travel together now. At this time.
And whether the end of this trip is a question mark or an exclamation mark, you choose and decide.
Are you wondering?
Then shall we wander together?

Seohwon Ji (1989) is an actor, dancer, choreographer, and director from South Korea. He graduated from Seoul Traditional Arts High School and Chung-Ang University, where he studied theatre, directing, modern dance, Korean dance, singing, and traditional mask dance. He has performed at the Arts Festival in Singapore, the Auckland Arts Festival in New Zealand, the Akita Dance Festival in Japan, Aspendos International Opera Festival in Turkey. His awards include the Grand Prize on 36th Seoul Dance Festival “Horn '' in 2015, and the Musical Award on Daegu International Music Festival (DIMF) in 2018. He developed an artistic methodology called “HEBS” (Happening, Energy, Breath, Sound & Space), that is investigating ways in which these actions establish the creative process of performance as well as organize the structure of it.

Director: SEOHWON JI (KOR)
Sound Designer: ABOU IT (KOR)
Performers: DONGBIN LEE (KOR), SEOHWON JI (KOR)
Thank you: Dongbin Lee, Donghee Lee, Eunjeong Ji, Elena Perales Andreu, Jüri Nael, Liina Jääts, Vilja Lige, Priidu Adlas, Nikita Shishkov