AKTSIOON: Viktoria kirjad/письма Виктории

Перед российским посольством в Таллинне будут зачитаны письма, адресованные украинской художницей Викторией эстонскому галеристу Раулю. За акцией можно будет наблюдать по средствам звука и видео.
Голоса из писем: Мари-Лийс Лилл, Татьяна Космынина, Инга Салуранд, Наталья Мурина, Урсула Ратасепп, Яаника Арум, Миртел Похла, Татьяна Егорушкина.
Мы не можем закрывать глаза или уши. Мы не должны привыкать к этому, мы не должны принимать это.
Слава Україні!

  • Viktoriale on oma hääle andnud:Mari-Liis Lill, Tatjana Kosmõnina, Inga Salurand, Natalja Murina, Ursula Ratasepp, Jaanika Arum, Mirtel Pohla, Tatjana Jegoruškina.
  • Fb event:https://fb.me/e/2Herbygy7

Putini agressiooni algusest on Viktoria, kes on kunstnik ja elab Hersonis, olnud kirjavahetuses Rauliga, kes on galerist ja elab Tartus. Paraku pole nende kirjavahetuse peamine sisu seotud kunstiga, vaid sõja, ellujäämise ja elu-oluga keset sõjatandrit.

10. mail, algusega kl 12:07, toimub elektron.art-i vahendusel aktsioon, mille käigus tulevad Vene saatkonna ees kuuldavale Viktoria kirjad nii eesti kui vene keeles alates 10. märtsil kl 12:07 saabunud e-kirjast. Aktsioonile on võimalik kaasa elada ükskõik millises maailma otsas: https://elektron.art/
Me ei saa silmi ega kõrvu sulgeda. Me ei tohi ära harjuda ega leppida.

Slava Ukraini!


С начала путинской агрессии живущая в Херсоне художница Виктория переписывается с живущим в Тарту гелеристом Раулем. Содержание их переписки не об искусстве, а о войне, выживании и жизни в зонах боевых действий.

10 мая, начиная с 12:07, через сайт elektron.art будет проведена акция, в ходе которой перед посольством России прозвучат письма Виктории на эстонском и русском языках из ее электронных писем, отправленных после 12:07 10 марта. Вы можете присоединиться к акции из любой точки мира: https://elektron.art/.
Мы не можем закрывать глаза или уши. Мы не должны привыкать к этому, мы не должны принимать это.

Слава Україні!